Zijn alle spellen adaptief?

Veel spellen zijn adaptief, vooral op reken- en spellinggebied. Bij andere vakken zijn ook adaptieve spellen, maar er is - o.a. op grond van inhoud - niet altijd gekozen om spellen adaptief te maken. Zo zijn er bijvoorbeeld bij geschiedenis geen adaptieve spellen en dat geldt ook voor topografie. Daar kunnen toetsbladen worden uitgedraaid. De stof voor die toetsen komt overeen met de stof die de kinderen eerst oefenen op de computer en deze stof is om die reden niet adaptief.

Welke resultaten zie ik als leerkracht?

Leerkrachten kunnen de resultaten zowel van de hele groep als per leerling bekijken. In het groepsoverzicht is per spel te zien hoe vaak leerlingen het spel hebben gespeeld, hoe vaak ze het hebben gehaald (goede score behaald) en eventueel in welk niveau de leerlingen zitten. Bij een overzicht per kind kan - naast eerder genoemde gegevens - ook worden bekeken wanneer een spel voor het laatst is gespeeld en eventueel hoeveel en/of welke fouten er zijn gemaakt of hoe lang een leerling over het spel heeft gedaan.

Is er een overzicht van resultaten voor de hele klas?

Ja, er zijn groepsoverzichten. Zie ook ‘Welke resultaten zie ik als leerkracht?’.

Kan ik resultaten uitprinten?

In een aantal spellen is feedback ingebouwd. Een goed voorbeeld hiervan zijn de redactiesommen, waarbij een hint wordt gegeven hoe een volgende keer een dergelijke som moet worden aangepakt.

Krijgt een leerling feedback?

In een aantal spellen is feedback ingebouwd. Een goed voorbeeld hiervan zijn de redactiesommen, waarbij een hint wordt gegeven hoe een volgende keer een dergelijke som moet worden aangepakt.

Zijn de spellen geschikt voor dyslectische leerlingen?

Ja, veel spellen zijn ingesproken. Daarnaast heeft Eduschool speciale spellen om de leesvaardigheid van dyslectische kinderen te verbeteren.

Kan ik voor de hele groep een spel snel open zetten?

Ja, bij het klaarzetten van spellen staan automatisch alle leerlingen van de groep aangevinkt. Eventueel kunnen één of meerdere leerlingen worden ‘uitgevinkt’. Daarna kan worden aangegeven welke spellen er voor deze leerlingen klaar worden gezet.

Kan ik voor individuele leerlingen extra spellen klaarzetten?

Uiteraard. Door - nadat gekozen is voor de juiste groep - alle leerlingen in één keer eerst op ‘uitgevinkt’ te zetten, kunnen daarna voor één of meerdere leerlingen extra spellen worden klaargezet.

Hoe weet ik welke spellen voor mijn leerlingen geschikt zijn?

Per subspel wordt door middel van sterren en groep aangegeven voor welk niveau het spel geschikt is. Zie ook bij ‘Hoe werkt het onderdeel groepsniveau?’.

Hoe werkt het onderdeel groepsniveau?

De admin stelt per groep het groepsniveau in. Dit basisniveau wordt gebruikt in alle adaptieve spellen. Leerlingen uit groep 7 zullen daardoor bij een spel op een ander level beginnen dan een leerling van groep 4 die hetzelfde spel gaat spelen.

Biedt Eduschool leerstof voor plus-kinderen?

Veel spellen bieden leerstof die doorloopt tot een hoge moeilijkheidsgraad. Daarnaast zijn er spellen die meer verdieping bieden en ook echte ‘hersenkrakers’.

Kunnen leerlingen oefenen voor halfjaarlijkse toetsen?

Eduschool heeft diverse spellen waarin onderdelen worden geoefend die op eenzelfde wijze voor komen in de landelijke halfjaarlijkse toetsen. In het rekengebied zijn de spellen Kralenketting en Volle koffer uitstekend geschikt om de redactiesommen te oefenen op de manier waarop die ook worden aangeboden in de halfjaarlijkse toetsen.

Kunnen leerlingen thuis verder oefenen?

Op elke gewenste plek, dus ook thuis, kunnen leerlingen met hun persoonlijke inlog met Eduschool aan de gang.

Zijn er spellen waar kinderen tegen elkaar spelen?

Alleen op Schateiland zijn spellen waar schoolbreed de hoogste scores in beeld worden gebracht. Alle andere spellen worden door de leerlingen individueel gespeeld. Het gaat daarbij om hùn voortgang.

Kan ik spellen zoeken op thema of spellingsregels?

Voor een aantal thema’s - voornamelijk bij kleuters - zijn meerdere spellen te spelen. Er is een overzicht te downloaden met een schema van thema’s met bijbehorende spellen. Daarnaast is er ook een overzichtschema met alle spellingregels die in de verschillende spellen te vinden zijn.

Kunnen kleuters zelf inloggen?

Op school kan door de leerkracht worden ingelogd met een groepslogin. Alle namen met icoontjes staan dan op het scherm en een kleuter hoeft alleen zijn of haar eigen icoontje/naam aan te klikken om in te loggen. Zodra een kleuter weer uitlogt komt het scherm weer in beeld met alle namen en icoontjes van de kinderen van de groep. Voor oudere kinderen en voor gebruik thuis wordt gewerkt met persoonlijke inloggegevens.