Spelling

Op het gebied van spelling biedt Eduschool een compleet oefenprogramma met alle bekende spellingafspraken aan. Het is echter ook mogelijk om woordenlijsten vanuit de eigen methode in te voeren en de kinderen daarmee te laten oefenen. Dit kan in de meeste Nederlandse en Engelse spellingspellen. Het oefenen van de spellingsafspraken kan met veel verschillende spellen. Een voorbeeld is Welke mist? Bij dit spel zijn vijf woorden in beeld. In een raampje komen vier van de vijf woorden langs. Ze moeten dus goed kijken welk woord mist en het ontbrekende woord invullen. Zodra de leerling het ontbrekende woord gaat invullen verdwijnen de vijf woorden. Leerlingen moeten daardoor ook eerst goed kijken naar de spellingswijze van het woord.

Het complete overzicht met de spellingsafspraken die in de verschillende spellen worden aangeboden is onderaan deze pagina te vinden.

Eduschool spelling

Werkwoorden

In Eduschool komt de werkwoordspelling in aparte spellen langs. Met Regenboog kleuren wordt intensief geoefend met dit onderdeel. Kinderen spelen dit spel per werkwoord. Ze moeten van zo’n werkwoord een werkwoordschema invullen. Ook krijgen ze zes zinnen, waarin een werkwoordsvorm moet worden ingevuld. Een kind kan het spel alleen uitspelen door alles goed te doen. Een fout moet verbeterd worden voor er verder gespeeld kan worden. Bij het spel zit een infoboek waar alle regels rond de werkwoordspelling worden uitgelegd. Dit boek kan op elk moment worden geraadpleegd.

Eduschool werkwoorden

Technisch lezen

Om de technische leesvaardigheid van een kind te bevorderen zijn in Eduschool spellen om zowel woorden als teksten te oefenen. Flitsmuis is een spel om woorden te oefenen. Iedere keer komt een woord in beeld. Zodra het woord wegdraait verschijnen er 4 woorden, die allemaal op elkaar lijken (bijvoorbeeld: vonk, volk, vlok en vork). Eén van de woorden was het woord dat het kind eerder zag. Dat woord moet worden aangeklikt. Ook het oefenen met teksten heeft een plek in Eduschool. Hieronder ziet u het spel Samen-lees-trein. Bij dit spel wordt het herhaald lezen geoefend via de weg van voorlezen, meelezen en zelf lezen. Verschillende woorden uit de tekst komen terug in minispelletjes en als het hele treintraject is afgelegd heeft het kind een compleet boek van 21 pagina’s gelezen/gehoord. Bij dit spel zijn downloads die het mogelijk maken om ook in de klas met een groepje/individuele leerlingen dit traject af te leggen.

Eduschool technisch lezen

Begrijpend lezen

Bij toetsen rond begrijpend lezen komen verschillende onderdelen aan bod. Zo wordt bij Alle deuren open geoefend met verwijswoorden. Maar dat is natuurlijk niet het enige. Een ander onderdeel van begrijpend lezen is bijvoorbeeld het in de juiste volgorde zetten van zinnen zodat een logisch verhaal ontstaat. Dit laatste gebeurt bij onderstaand spel 1,2,3,4 Klik!.

Eduschool begrijpend lezen

Woordenschat

Om de woordenschat van kinderen met succes te vergroten is herhaling van woorden en hun betekenis belangrijk. Dat is bijvoorbeeld zo met Puzzelpad. Hier worden 20 woorden uitgelegd die daarna 8 keer worden aangeboden in 8 sub-spelletjes. Het woordenschatspel Welke is het? zie je hieronder. Dit spel is vooral bedoeld voor jongere kinderen. Iedere keer wordt een woord genoemd en moet een keuze gemaakt worden uit vier of vijf afbeeldingen.

Eduschool woordenschat

Klanken

De klankspelletjes in Eduschool laten kinderen oefenen met het herkennen van klanken. Ieder keer wordt in bijvoorbeeld Klankrivier een klank gezegd en moet de juiste klank worden aangeklikt, waardoor muis Lucius weer verder kan springen.

Eduschool klanken

Taal overig

In het Zuider Taalgebied hebben onderdelen zoals tegenstellingen, afkortingen en woordenschat een plek. In Weg met grijs kiest een kind een icoon waaraan een vraag verbonden is, bijvoorbeeld: wat betekent de afkorting b.g.g. De leerling moet kiezen uit vier mogelijkheden. Is het correct dan wordt het icoontje ingekleurd.

Eduschool overige taal

Engels

Wie net begint met Engels kan oefenen met een spel rond de kleuren. Wie een stukje verder is kan aan de gang met een spel waar iedere keer gekozen moet worden wat de juiste betekenis van een woord zoals ‘body’ is. Heel anders is het spel Find it! Een kind krijgt in dit spel een zoekplaatje te zien en een aantal items die in het Engels omschreven zijn. Deze items moeten in het plaatje worden opgezocht. De items worden in willekeurige volgorde aangeboden. Hierdoor is het niet voldoende om de plek te onthouden, er moet juist ook worden nagedacht welke betekenis het woord heeft. Ook kunnen er in de Engelse Staat spellingspellen worden gespeeld die werken met eigen woordenlijsten.

Eduschool Engels