Hoe heet het dier?

Er is weer een nieuw onderwerp toegevoegd aan het spel Pixelart, nl. ‘Hoet heet het dier?’. In dit spel leren kinderen hoe het jong heet van bijvoorbeeld een varken, hoe een vrouwtjesschaap heet en hoe een mannelijke eend heet. Ook worden de namen van diergroepen geoefend. Dit onderwerp had ook bij woordenschat kunnen staan, maar heeft ook te maken met biologie. Vandaar dat het spel te vinden is in Natuurrijk. 

Elke dag flessenpost

Vanaf nu drijft er in de zee rond de landen dagelijks een fles. Iedere dag zit hier een weetje, een mop of raadsel in. Het weetje voor vandaag is bijvoorbeeld: ‘Wist je dat een octopus drie harten heeft?’

Engelse spellen

In de Engelse Republiek hebben we het spel ‘Pixelart’ toegevoegd met 9 verschillende thema’s. Het spel ‘Weg met grijs’ is uitgebreid met drie onderwerpen nl. natuur, klimaat en sport&hobby.

Peren plukken

Kinderen konden al in een spel appels plukken, nu is er ook een variant met peren plukken. ‘Appels plukken’ is meer bedoeld voor de jongeren kinderen, de klanken worden namelijk steeds genoemd als ze een appel aanklikken en het woord dat ze moeten ‘plukken’ blijft zichtbaar. In ‘Peren plukken’ verdwijnt het woord, zodra de eerste peer wordt aangeklikt. Ook worden de klanken niet genoemd als er op een peer wordt geklikt.

Begrijpend Lezen - Streepje voor

Een onderdeel bij toetsen voor begrijpend lezen is de zgn. gatentekst. Hierbij is het nodig een stukje terug te lezen en/of even verder te lezen om het juiste antwoord te vinden. Met het nieuw toegevoegde spel ‘Streepje voor’ kunnen kinderen met zo’n gatentekst aan de gang. In iedere tekst die wordt aangeboden zijn vijf open plekken. Er moet iedere keer gekozen worden uit vier mogelijkheden. Voor de jongste kinderen zijn het vooral verhalende teksten. Voor oudere kinderen komen er vooral informatieve teksten langs.