Zinsontleding, metriek stelsel en meer

Vanaf nu kan er op Eduschool ook worden geoefend met zinsontleding. In het spel ‘Weg met grijs’ kan zowel redekundig als taalkundig worden ontleed. Daarnaast is voor dit spel ook het onderdeel spreekwoorden/gezegdes (in het Zuider Taalgebied), metriek stelsel (in Rekenland) en bijnamen van landen en steden (in Rijk der Aarde) toegevoegd.

Breuken en percentages

Voor het oefenen van breuken en percentages is in Rekenland het spel ‘Wat hoort bij wat?’ toegevoegd. Dit spel was al te vinden in Ontdekeiland en is nu dus ook te vinden in Rekenland. Het spel is tevens adaptief geworden.

Pixelart

Mozaiëken is een hele leuke hobby. Nu kan er met het spel Pixelart ook een mozaïek worden gemaakt in Eduschool! Het spel kan met de volgende onderwerpen worden gespeeld: metriek stelsel, jaartallen, afkortingen, vermenigvuldigen, delen en scheikundige symbolen.

Asteroids

Er is een nieuw spel op Schateiland te vinden, waar kinderen met een ruimteschip in een wereld  vol asteroïden terechtkomen. Ze moeten de asteroïden ontwijken om hun ruimteschip heel te houden en de asteroïden kapot schieten om punten te halen.

Typecursus

Een welkome uitbreiding binnen Eduschool: een complete typecursus. Leerlingen kunnen in hun eigen tempo blind leren typen met tien vingers. Tijdens iedere oefening is het toetsenbord op het scherm in beeld en wordt per letter aangegeven met welke vinger een bepaalde toets moet worden aangeslagen.