Peren plukken

Kinderen konden al in een spel appels plukken, nu is er ook een variant met peren plukken. ‘Appels plukken’ is meer bedoeld voor de jongeren kinderen, de klanken worden namelijk steeds genoemd als ze een appel aanklikken en het woord dat ze moeten ‘plukken’ blijft zichtbaar. In ‘Peren plukken’ verdwijnt het woord, zodra de eerste peer wordt aangeklikt. Ook worden de klanken niet genoemd als er op een peer wordt geklikt.

Begrijpend Lezen - Streepje voor

Een onderdeel bij toetsen voor begrijpend lezen is de zgn. gatentekst. Hierbij is het nodig een stukje terug te lezen en/of even verder te lezen om het juiste antwoord te vinden. Met het nieuw toegevoegde spel ‘Streepje voor’ kunnen kinderen met zo’n gatentekst aan de gang. In iedere tekst die wordt aangeboden zijn vijf open plekken. Er moet iedere keer gekozen worden uit vier mogelijkheden. Voor de jongste kinderen zijn het vooral verhalende teksten. Voor oudere kinderen komen er vooral informatieve teksten langs.

Zinsontleding, metriek stelsel en meer

Vanaf nu kan er op Eduschool ook worden geoefend met zinsontleding. In het spel ‘Weg met grijs’ kan zowel redekundig als taalkundig worden ontleed. Daarnaast is voor dit spel ook het onderdeel spreekwoorden/gezegdes (in het Zuider Taalgebied), metriek stelsel (in Rekenland) en bijnamen van landen en steden (in Rijk der Aarde) toegevoegd.

Breuken en percentages

Voor het oefenen van breuken en percentages is in Rekenland het spel ‘Wat hoort bij wat?’ toegevoegd. Dit spel was al te vinden in Ontdekeiland en is nu dus ook te vinden in Rekenland. Het spel is tevens adaptief geworden.

Pixelart

Mozaiëken is een hele leuke hobby. Nu kan er met het spel Pixelart ook een mozaïek worden gemaakt in Eduschool! Het spel kan met de volgende onderwerpen worden gespeeld: metriek stelsel, jaartallen, afkortingen, vermenigvuldigen, delen en scheikundige symbolen.